Selecteer een pagina

In de zoektocht naar efficiëntere, effectievere en meer doelgerichte werkmethoden, neemt scrum nog altijd jaarlijks toe in populariteit. De werkwijze, ontwikkeld in de jaren tachtig, was in eerste instantie gericht op de IT. Inmiddels is meer algemeen ingestoken en daarmee toepasbaar op vrijwel iedere branche.

Scrum maakt agile werken mogelijk, oftewel behendig werken. Er wordt vaak ook wel gesproken van adaptief project management. Simpel gezegd, maakt scrum het mogelijk om effectief te werk te gaan in korte zogenaamde ‘sprints’. Na afloop van iedere sprint wordt een dienst of (tussen)product opgeleverd.

Veel organisaties werken volgens de beginselen van scrum. Lees hieronder hoe scrum in de basis in zijn werk gaat.

Kleine teams, korte sprints

Een scrum team bestaat uit een kleine groep werknemers, meestal maximaal tien personen. Dit team werkt in zogenaamde sprints. Een sprint is een periode van enkele weken waarin wordt toegewerkt naar een doel.

Het idee is dat iedere sprint leidt tot afronding van een (tussen)doel. Afhankelijk van de branche en werkzaamheden kan het beoogde doel sterk uiteenlopen.

In ieder team is een scrum master en scrum product owner actief. Zij vormen de belangrijkste schakels binnen het scrum team, hoewel de basis van scrum ook betekent dat ieder lid cruciaal is voor goede afronding.

Het team heeft iedere dag een zogenaamde stand-up. Hierbij wordt kort aangegeven of alles naar wens verloopt, wat teamleden eventueel nodig hebben van elkaar en wordt de samenwerking verder afgestemd. Dit maakt het mogelijk om zeer adaptief te werk te gaan: bij wijzigende situaties kan er direct geschakeld worden.

Scrum master en scrum product owner

De scrum master en scrum product owner zijn doorgaans werknemers met ervaring binnen scrum en een leidende rol binnen de organisatie.

De scrum master wordt doorgaans ook wel een dienende leider genoemd. Als scrum master is deze persoon verantwoordelijk voor de juiste implementatie en uitvoering van scrum. Hij of zij zorgt ervoor dat iedereen optimaal kan werken, waardoor de scrum master zoals gezegd een dienend karakter heeft.

De scrum product owner is de kwaliteitsbewaker van het product dat wordt gemaakt of geleverd. Daarmee vormt de product owner een schakel tussen het scrum team en de klant. In sommige gevallen is de scrum product owner zelfs in dienst bij de klant. Dit is met name het geval bij langdurige samenwerkingen.

Om scrum correct uit te voeren, moet een cursus gevolgd worden. Iedereen volgt een scrum basis cursus. De scrum master en product owner volgen bovendien een gespecialiseerde cursus voor de betreffende rollen.

Bron: iPeople